Voluit mens, voluit God. Inhoudsopgave

Voluit mens, voluit God. Een interactieve christologie.
Michael Casey OCSO, monnik van Tarrawarra (Australië)

Oorspronkelijke uitgave:
“Fully human, fully divine -an interactive christology” van Michael Casey, paperback 352 pag. Uitgever: Liguori Publications; 2004. ISBN: 0764811495. Redemptorist Publications [www.ShineOnline.net] 1e druk, juni 2004.

Deze vertaling is bedoeld als werkvertaling voor intern gebruik.
Br. Alberic Bruschke, Klooster Schiermonnikoog.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Een inleidende toelichting op cisterciënzer spiritualiteit

1.Goddelijke menselijkheid
2.Het tegenstribbelende lichaam

3.Jezus gedoopt in de Jordaan
4.Wijzelf en de anderen

5.Jezus bekoord
6.Tegenstrijdige fantasiën

 7.Jezus drijft demonen uit
8.Ontgiftiging

 9.Jezus de zaaier
10.Vertrouwen in de Voorzienigheid

11.Jezus stilt een storm
12.Een kalme geest

13.Jezus de leerling
14.Een open hart

15.Jezus trekt rond
16.Ambiguïteit 

17.Jezus getransfigureerd
18.Meta-ervaring

19.Jezus de profeet
20.Schuldbelijdenis

21.Getsemane
22.Crisis

23.Verlatenheid
24.Naaktheid

25.Eeuwigheid

Index Schriftteksten

Index Auteurs