Verzamelde werken – vertaling van 1973

Deel 1  [pdf]
Leven van Sint Bernard
De trappen van nederigheid en hoogmoed
Verhandeling over de genade en de vrije beslissing
Deel 2   [pdf]
Verweerschrift
Voorschrift en dispensatie
Lof van de nieuwe krijgsdienst
Verhandeling over het doopsel
De dwalingen van Abelard
Deugden en plichten der bisschoppen
Bekering
Bezinning
Deel 3   [pdf]   
Toespraken over de Mysteriën van Onze Heer
van Advent tot Quadragesima
Deel 4   [pdf]
Toespraken over de Mysteriën van Onze Heer
van Quadragesima tot Advent
Deel 5   [pdf]
Toespraken op de feestdagen der heiligen
Het leven van St. Malachias
Deel 6   [pdf]
Toespraken over allerlei onderwerpen (De Diversis)
Deel 7A   [pdf]
Toespraken over het Hooglied 1 – 39
Deel 7B   [pdf]
Toespraken over het Hooglied 40 – 86
Deel 8A   [pdf]
De brieven van de heilige Bernardus
Brief 1 – 224
Deel 8B   [pdf]
De brieven van de heilige Bernardus
Brief 225 – 464