Onderwijsaanbieders

Tilburg University: Theologie

Met de beroepsgerichte master Theologie (3 jaar) word je opgeleid om een professionele rol van betekenis te spelen voor mensen die behoefte hebben aan spirituele ori├źntatie of ondersteuning, bijvoorbeeld als geestelijk verzorger of pastoraal werker. Verdiep jezelf in verschillende theologische en aanverwante academische disciplines, zoals filosofie en sociale wetenschappen. Je volgt je colleges in Utrecht. De master Theologie kun je ook in deeltijd volgen. Op de webpagina DIGITALE LEEROMGEVING THEOLOGIE is online (studie)materiaal verzameld om kennis te maken enkele theologische vakken. De clips en cursussen kunnen ook gebruikt worden voor zelfstudie. THEOLOGIE ONLINE biedt een bezinning op het Credo.

Tilburg University: Luce

Luce / Centrum voor Religieuze Communicatie heeft tot taak het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming ten dienste van pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek. Daarnaast ontwikkelt het lezingen, studiedagen, congressen en cursussen voor andere geïnteresseerden in theologie, kerk en samenleving.

LUCEPEDIA is een theologische encyclopedie met laagdrempelige, wetenschappelijke informatie over de christelijke traditie.