Inhoudsopgave

Woord vooraf

Inleiding

INSTELLINGEN

 

PROLOOG

 

EERSTE BOEK

De kleding van de monniken

 • Inleiding (1-2)
 • Kleding van de Egyptenaren (3-9)
 • Besluit (10-11)

 

TWEEDE BOEK

Normen voor de gebeden en de psalmen van het nachtofficie

 • Inleiding: de traditie in Egypte (1-3)
 • Het aantal psalmen vastgesteld door een engel (4-6)
 • Het verloop van de gebedsdienst (7-12,2)
 • Voortgezette nachtwake in de cel (12,3-14)
 • Allerlei voorschriften (15-18)

 

DERDE BOEK

Maatstaf voor de gebeden en de psalmen gedurende de dag

 • Inleiding: De Egyptische regel -zonder gebedsdiensten overdaggematigd door de regel van Palestina en Mesopotamië (1-2)
 • Terts, sext en noon (3,1-8)
 • Andere gebedsdiensten, in het bijzonder de morgendienst (3,8 -6)
 • Telaatkomen in een gebedsdienst (7)
 • Bijzondere regeling voor zaterdag en zondag (8-12)

 

VIERDE BOEK

Vorming van wie aan de wereld verzaken

 • Inleiding (1-2)
 • Vorming tot het monastieke leven (3-10)
 • Het leven in een klooster (11-22)
 • Enkele voorbeelden van gehoorzaamheid en nederigheid

Johannes van Lycopolis (23-26)

Patermutus (27-28)

Een broeder van hoge afkomst (27)

Pinoefius (30-31)

 • De geest van het monastieke leven

toespraak van abbas Pinoefius bij de opname van een nieuwe broeder(32-43)

 

VIJFDE BOEK

De geest van gulzigheid

 

 • Algemene inleiding op de boeken V XII (1-2)

 

 • Inleiding op boek V (3-4)
 • De regel van het vasten (5-10)
 • Plaats van het vasten in de geestelijke strijd (11-23)
 • Het praktisch onderricht van de Egyptische vaders (24-40)
 • Besluit: gezegde van Macarius (41)

 

ZESDE BOEK

De geest van ontucht

 • Inleiding (1)
 • Hoe de zuiverheid bereiken (2-6)
 • Hoe de zuiverheid bewaren (7-14)
 • Doel van de zuiverheid (15-18)
 • Algehele zuiverheid (19-22)
 • Besluit (23)

 

ZEVENDE BOEK

De geest van gierigheid

 • Inleiding (1-6)
 • Het proces van de bekoring tot gierigheid (7-13)
 • De drie vormen van gierigheid en getuigenissen uit de Schrift (14-19)
 • Hoe de gierigheid overwinnen en voorbeelden uit de Schrift

(Judas-Ananias en Saffira-Gechazi) (20-31)

 

ACHTSTE BOEK

De geest van gramschap

 • Voortdurende strijd tegen de gramschap die ons verblindt (1-6)
 • De enige heilzame gramschap (= tegen het kwaad zelf) (7-10)
 • ‘Zwijgende gramschap’ (11-15)
 • Eenzaamheid, vlucht naar de woestijn: geen oplossing (16-19)
 • Besluit: gramschap dient volledig verbannen te worden uit het hart (20-22)

 

NEGENDE BOEK

De geest van droefheid

 • Inleiding (1-3)
 • Oorzaken van droefheid (4-8)
 • De goede en de slechte droefheid (9-12)
 • Besluit (13)

 

TIENDE BOEK

De geest van lusteloosheid

 • Inleiding (1)
 • Een lusteloos monnik (2-6)
 • Het geneesmiddel tegen de lusteloosheid: de arbeid (7-24)
 • Besluit: niet vluchten, niet slapen, maar met geduld weerstand bieden (25)

 

ELFDE BOEK

De geest van ijdele glorie

 • Kenmerken van de ijdele glorie (1-9)
 • Getuigenissen uit de Schrift (10-12)
 • Het onderricht van de Vaders (13-18)
 • Besluit (19)

 

TWAALFDE BOEK

De geest van hoogmoed

 • Inleiding (1-2)
 • De geestelijke hoogmoed (3-8)
 • Gods hulp

Noodzakelijkheid van Gods hulp (9-14)

Hoe Gods hulp aanwenden (15-23)

 • Vleselijke hoogmoed (24-32)
 • Besluit (33)

 

Aantekeningen

Register van geciteerde bijbelplaatsen

Bibliografie