Theodorus van Eleutheropolis, abt

ABT THEODORUS VAN ELEUTHEROPOLIS

1 (301) Abt Abraham de Iberiër stelde eens deze vraag aan abt Theodorus van Eleutheropolis: “Wat moet ik nu eigenlijk doen, vader, moet ik streven naar roem of naar schande?” De grijsaard antwoordde: “Wat mij betreft, ik wil liever roem dan schande verwerven. Want als ik een goed werk verricht heb en erom geroemd word, kan ik mijn gedachte veroordelen, omdat ik die roem niet waardig ben. De schande echter komt voort uit slechte handelingen. Maar hoe kan ik nu mijn hart geruststellen, als de mensen in me geërgerd zijn? Beter is het dus het goede te doen en geroemd te worden”. En abt Abraham zei: “U hebt goed gesproken, vader!”

2 (302) Abt Theodotus zei: Spijsderving teert het lichaam van de monnik uit. Maar een andere grijsaard zei: Slaapderving teert zijn lichaam nog meer uit!