Gregorius de Theoloog, abt

ABT GREGORIUS DE THEOLOOG

De heilige Gregorius van Nazianze leefde van 330 tot 390. Theoloog betekent hier: mysticus, dit wil zeggen iemand die God kent uit gebedservaring.

(174) Abt Gregorius zei: Deze drie dingen eist God op van elke mens, die gedoopt is: van zijn ziel een rechtzinnig geloof, van zijn tong waarheid en van zijn lichaam kuisheid.

2 (175) Verder zei hij: Heel ’s mensen leven is als een enkele dag voor hen die smachten van verlangen.