Gerontius, abt

ABT GERONTIUS

(182) Eens zei abt Gerontius van Petra: Velen, die door lichamelijke genoegens beproefd werden, raakten niet aan hun Iichaam, maar bedreven ontucht in hun overdenking; en terwijl zij hun lichamen maagdelijk bewaren, zijn zij ontuchtigen naar de ziel (vgl. Mt 5,28). Goed is het dus, geliefden, het schriftwoord uit te voeren, dat leert met grote zorgvuldigheid zijn eigen hart te bewaken (Spr 4,23).