(H)elladius, abt

ABT HELLADIUS

1 (225) Men zegt van abt Helladius, dat hij twintig jaar in de streek van de Cellen doorbracht zonder ooit de ogen op te slaan om het dak van de kerk te zien.

2 (226) Men zegt eveneens van abt Helladius, dat hij gewoon was brood en zout te eten. Toen het eens Pasen werd, zei hij: “De broeders eten brood en zout, ik daarentegen moet me een kleine inspanning getroosten vanwege het paasfeest. Aangezien ik op de andere dagen zittend eet, zal ik, omdat het vandaag Pasen is, de moeite doen staande te eten”.