Doelas, abt

ABT DOELAS

(194) Abt Doelas zei eens: Als de vijand tracht ons van onze rust af te brengen, laten we dan niet naar hem luisteren. Want niets kan vergeleken worden met een dergelijk bondgenootschap tegen hem als dat van de rust en de spijsderving. Die twee immers verlenen de inwendige ogen scherpte van gezicht.

2 (195)   Verder zei hij: Verbreek uw betrekkingen met veeI mensen, anders gaat de strijd tegen het verstand de overhand nemen en uw leven van stiIte verstoren.