Basilius de Grote

Gerontikon – de letter bêta

DE HEILIGE BASILIUS DE GROTE

Basilius leefde van 329 tot 379. Na zijn studies te Athene werd hij gedoopt. Hij was een van de tien kinderen van het beroemdste christelijk gezin van de oudheid. Op aandringen van zijn oudste zus Macrina begon hij een streng monniksleven in Annêsoi. Later werd hij bisschop van Caesarea in Cappadocië. Hij is een van de vier grote oosterse kerkvaders.

1 (155) Een grijsaard zei: Toen de heilige Basilius eens in een klooster kwam, zei hij na de gebruikelijke onderrichting tot de overste: “Hebt u hier een broeder die gehoorzamen kan?” Hij antwoordde hem: “Allen staan u ten dienste en doen hun best gered te worden, heer”. Hij zei hem opnieuw: “Hebt u werkelijk iemand die gehoorzamen kan?” Toen bracht hij hem een broeder. En de heilige Basilius liet hem dienen tijdens de maaltijd. Na het eten gaf hij hem gelegenheid om zijn handen te wassen. Maar de heilige Basilius zei hem: “Kom, dan zal ikzelf u water geven om uw handen te wassen”. En hij aanvaardde, dat hij het water (over zijn handen) uitgoot. Daarop sprak hij tot hem: “Zodra ik het heiligdom binnenga, kom er dan ook heen, dan maak ik u tot diaken”. En toen hij dat geworden was, maakte hij hem tot priester. Toen nam hij hem met zich mee naar het bisschoppelijk paleis omwille van zijn gehoorzaamheid.