Andreas, abt

Gerontikon – de letter alfa

ABT ANDREAS

1 (152) Abt Andreas was gewoon te zeggen: “De monnik betamen deze drie zaken: vreemdelingschap, armoede en stiIzwijgen in lijdzaamheid”.