Aio, abt

Gerontikon – de letter alfa

ABT AIO

(153) Er werd het volgende verteld aangaande abt Antianus in Thêbais: In zijn jonge jaren had hij vele levenswijzen beoefend, maar op zijn oude dag werd hij ziek en blind. En wegens zijn ziekte boden zijn broeders hem veel versterkend voedsel aan en zij gaven het hem in de mond. Toen ondervroegen zij abt Aio eens daaromtrent: “Wat is het gevolg van al die vertroosting?” En hij antwoordde hun: “Ik zeg u, als zijn hart ernaar verlangt en er met genoegen aan toegeeft, al eet hij maar een enkele dadel, dan trekt God dat af van zijn arbeid. Als hij er echter niet aan toegeeft, maar het aanvaardt zonder ernaar te verlangen, dan houdt God zijn arbeid intact, omdat hij tegen zijn wiI gedwongen wordt. En de broeders ontvangen er hun loon voor”.