Benedictus – Inleiding

Van de preken van Guerricus werden er vier op het feest van Sint Benedictus gehouden. Destijds werd dit feest gevierd op 21 maart, thans is dat 11 juli.

De eerste is gewijd aan de wijsheid en gerechtigheid van de monnikenvader;

de tweede aan zijn Godsvertrouwen en zegening;

de derde beschrijft de plaats van de liefde in zijn leven, terwijl

de vierde het geloof en de zachtmoedigheid van deze heilige typeert.