Jean de Saint-Samson

Vanaf minuut 38 spreekt Marc de Kesel over Jean de Saint-Samson

Gesprek uit oktober 2020 van Hein Blommestijn met Joop van der Elst.

Vier lezingen van een studiedag uit maart 2009 door Hein Blommestijn, met download van tekstmateriaal.