Graduale responsorium

Met GRADUALE werd aanvankelijk slechts het gezang aangeduid dat volgt op de eerste lezing in de Eucharistie. In de loop van de tijd kreeg het boek waarin álle gezangen staan voor de Eucharistie deze naam van GRADUALE.

Ter onderscheiding van dit gangbare GRADUALE met álle misgezangen wordt met GRADUALE RESPONSORIUM een boek bedoeld waarin alléén de eigenlijke Graduale-gezangen zijn verzameld.

Dit Nederlandstalige GRADUALE RESPONSORIUM is een eigen productie van klooster Schiermonnikoog, waarin de tekst wordt gevolgd die elke dag als tussenzang of antwoordpsalm in het Romeins Missaal staat. De muziek van de refreinen komt meestal uit het Abdijboek van de IWVL.  De muziek van de coupletten is zo eenvoudig mogelijk, en is gebaseerd op kwatrijnen. In de huidige versie werden de kwatrijnen ontleend aan de Spaanstalige cisterciënzer liturgie. Andere kwatrijnen zijn echter eenvoudig toe te passen.

Een complete versie van het GRADUALE RESPONSORIUM is in wording. De versie die hier aangeboden wordt is slechts bedoeld voor het jaar 2018 en verder.

Downloaden: door te klikken op de link wordt het document gedownload.  

Print-tip: print als “dubbelzijdig, langs korte zijde”. Na het vouwen ontstaat dan een boekje op A5-formaat.

Deel 10: Tijd door het jaar, Week 31-34, B-jaar, even jaren

GRADUALE-10 B 2018 Week 31-34

GRADUALE-10 B 2018 Week 31-34 omslag

Deel 9: Tijd door het jaar, Week 27-30, B-jaar, even jaren

GRADUALE-9 B 2018 Week 27-30

GRADUALE-9 B 2018 Week 27-30 omslag

Deel 8: Tijd door het jaar, Week 22-26, B-jaar, even jaren

GRADUALE-8 B 2018 Week 22-26

GRADUALE-8 B 2018 Week 22-26 omslag

Deel 7: Tijd door het jaar, Week 17 – 21, B-jaar, even jaren

GRADUALE-7 B 2018 Week 17-21+

GRADUALE-7 B 2018 Week 17-21 omslag

Deel 6: TIjd door het jaar, Week 12 – 16, B-jaar, even jaren

GRADUALE-6 B 2018 Week 12-16

GRADUALE-6 B 2018 Week 12-16 omslag

Deel 5: Tijd door het jaar, Week 7 – 11, B-jaar, even jaren

GRADUALE-5 B 2018 Week 7-11

GRADUALE-5 B 2018 Week 7-11 omslag

Deel 4: Paastijd Week 5 – Pinksteren

GRADUALE-4 B 2018 PT5-Pinksteren

GRADUALE-4 B 2018 PT5-Pinksteren-omslag

Deel 3: Veertigdagentijd Week 5 – Paastijd Week 4

GRADUALE-3 B 2018 Q5-PT4

GRADUALE-3 B 2018 Q5-PT4-omslag

Deel 2: Veertigdagentijd, Week 1 – 4, B-jaar, even jaren

GRADUALE-2 Q B 2018 Asw.-Q Week 4

Omslag:   GRADUALE-2 Q B 2018 Asw.-Q Week 4 -omslag

Deel 1: Tijd door het jaar, Week 1 – 6 (tot Aswoensdag), B-jaar, even jaren

 GRADUALE-1 TdhJ B 2018 Week 1-6 WORD 17 MB    

Omslag:   GRADUALE-1 TdhJ B 2018 – omslag WORD