Boeken & Completen

In het weekrooster wordt verwezen naar de volgende boeken, teksten en muziek:

G”  → Het Hymnarium 11MB

P” →  Het Boek der Psalmen 15MB

LZ”  →  Antifonen bij de Lofzang van Zacharias (Benedictus) uit de Antifonenbundel van het Abdijboek

DM“→ Antifonen bij het Danklied van Maria (Magnificat) uit de Antifonenbundel van het Abdijboek

De Completen (Dagsluiting) zijn niet in het weekrooster opgenomen,

maar zijn te vinden in een apart boekje:

4.Completen TdhJ A5

4.Completen TdhJ A5 OMSLAG